GIỚI THIỆU VỀ

THẺ  THÀNH VIÊN HEALTH PARK

CHÍNH SÁCH

THẺ GOLD HEALTH PARK

(KHÔNG LƯU TRÚ)

Được áp dụng cho 01 Khách hàng sử dụng trong thời gian 04 tiếng/01 lần. Khách hàng có thể đưa người thân đi cùng, số lượng người thân đi cùng sẽ được khấu trừ thời gian sử dụng tương đương.

Có giá trị sử dụng: 48 (bốn mươi tám) lần trong thời hạn 12 (mười hai) tháng tính từ ngày được kích hoạt trên hệ thống trên tất cả các điểm thuộc hệ thống của HEALTH PARK.

Thẻ đã bán ra sẽ không được: Hoàn, hủy, đối, trả, gia hạn… Khách hàng được chuyển nhượng Thẻ cho Khách hàng khác nhưng phải đảm bảo Thẻ không bị quá thời hạn sử dụng. Mức phí chuyển đổi là: 05% (năm) giá trị tiền còn lại trên Thẻ mà Khách hàng chưa sử dụng. Thẻ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc quy đổi để sử dụng các dịch vụ khác.

Trước khi đến sử dụng dịch vụ tại HEALTH PARK Khách hàng cần liên hệ hotline số: 1900886658 đặt hẹn trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày. HEALTH PARK không cam kết đảm bảo dịch vụ trong trường hợp Khách hàng chưa đặt hẹn.

CHÍNH SÁCH

THẺ DIAMOND HEALTH PARK

(CÓ LƯU TRÚ)

Được áp dụng cho 01 Khách hàng sử dụng trong thời gian 02 ngày đêm. Khách hàng có thể đưa người thân đi cùng, số lượng người thân cùng sẽ được khấu trừ thời gian sử dụng tương đương.

Có giá trị sử dụng: 36 (ba mươi sáu) đêm trong thời hạn 12 (mười hai) tháng tính từ ngày được kích hoạt trên hệ thống, trên tất cả các Điểm thuộc hệ thống của HEALTH PARK.

Thẻ đã bán ra sẽ không được: Hoàn, hủy, đổi, trả, gia hạn… Khách hàng được chuyển nhượng Thẻ cho Khách hàng khác nhưng phải đảm bảo Thẻ không bị quá thời hạn sử dụng. Mức phí chuyển đổi là: 05% (năm) giá trị tiền còn lại trên Thẻ mà Khách hàng chưa sử dụng.

Trước khi đến sử dụng dịch vụ tại HEALTH PARK Khách hàng cần liên hệ hotline số: 1900886658 đặt hẹn trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày. HEALTH PARK không cam kết đảm bảo dịch vụ trong trường hợp Khách hàng chưa đặt hẹn.

CHÍNH SÁCH

THẺ PLATIUM HEALTH PARK

(CÓ LƯU TRÚ)

Khách hàng được sử dụng liệu trình truyền 25 (hai mươi lăm) ống Tế bào gốc từ Tùy răng (mỗi ống O1cc) trong thời gian 12 tháng theo lộ trình HEALTH PARK đã ký với Nhà cung cấp độc quyền tại Việt Nam.

Được áp dụng cho 01 Khách hàng sử dụng trong thời gian 02 ngày 01 đêm. Khách hàng có thể đưa người thân đi cùng, số lượng người thân đi cùng sẽ được khấu trừ thời gian sử dụng tương đương.

Có giá trị sử dụng: 36 (ba mươi sáu) đêm trong thời hạn 12 (mười hai) tháng tính từ ngày được kích hoạt trên hệ thống trên tất cả các Điểm thuộc hệ thống của HEALTH PARK.

Thẻ đã bán ra sẽ không được: Hoàn, hủy, đổi, trả, gia hạn. Khách hàng được chuyển nhượng Thẻ cho Khách hàng khác nhưng phải đảm bảo Thẻ không bị quá thời hạn sử dụng. Mức phi chuyển đổi là: 05% (năm) giá trị tiền còn lại trên Thẻ mà Khách hàng chưa sử dụng. • Thẻ không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc quy đổi để sử dụng các dịch vụ khác.

Trước khi đến sử dụng dịch vụ tại HEALTH PARK Khách hàng cần liên hệ hotline số: 1900886658 đặt hẹn trước ít nhất 30 (ba mươi) ngày. HEALTH PARK không cam kết đảm bảo dịch vụ trong trường hợp Khách hàng chưa đặt hẹn.