HEALTH LAND

MUA

BÁN

LỢI NHUẬN

DỰ ÁN

HEATH PARK

220 tỷ     HÀ NỘI 8 tỷ
210 tỷ     ĐÔNG TRÚC 15 tỷ
45 tỷ     NINH BÌNH 8 tỷ
430 tỷ     HẢI PHÒNG 15 tỷ
65 tỷ     QUẢNG NINH Nghiên cứu
50 tỷ     THÁI NGUYÊN 15 tỷ
35 tỷ     NAM ĐỊNH 15 tỷ
785 tỷ     THANH HÓA 15 tỷ
65 tỷ     NHA TRANG Nghiên cứu
160 tỷ     QUỐC OAI Nghiên cứu
28 tỷ     KIM BÔI Nghiên cứu
      SÓC SƠN Nghiên cứu