SỰ KIỆN NỔI BẬT

Ra mắt Health Park Thanh Hóa cùng với đó là lễ hội ánh sáng “Thanh Hóa Bừng Sáng Tương Lai”  30/12/2019  Với nhiều chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HEALTH PARK

Hoàn thiện 8 điểm du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc vào năm 2020. Với quy mô thị trường và sự phát triển và nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Health Park gấp rút hoàn thiện 8 công viên Health Park trên toàn quốc trong năm 2020

XEM CHI TIẾT
Upload Image...

TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ HEALTH PARK

Để đồng hành và phát triển Health Park luôn cần hợp tác với các đại lý phát triển thị trường.