Tag Archives: Health Park

Ý nghĩa nhân văn Health Park mang lại vì cộng đồng

Xây dựng hệ thống sinh thái chăm sóc sức khoẻ toàn diện

Health Park ra đời với sứ mệnh bảo vệ sức khoẻ con người Việt. Với vốn đầu tư lên hàng nghìn tỉ đồng. Tuy vậy, Health Park còn hoạt động với một sứ mệnh khác, sứ mệnh vì người già và trẻ em. Từ đó, Health Park sẽ là dự án phi lợi nhuận, bởi toàn bộ tiền lãi sẽ được dùng để xây dựng lên trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão.