HEALTH PARK

Hoàn thiện 8 điểm du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc vào năm 2020. Với quy mô thị trường và sự phát triển và nhu cầu nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe Health Park gấp rút hoàn thiện 8 công viên Health Park trên toàn quốc trong năm 2020

XEM CHI TIẾT

TRỞ THÀNH ĐẠI LÝ HEALTH PARK

Để đồng hành và phát triển Health Park luôn cần hợp tác với các đại lý phát triển thị trường.